Kognitiv terapi – psykoterapi

Begrepet «Psykoterapi» er en samlebetegnelse for ulike former for terapi der formålet er å forbedre klienters mentale helse gjennom samtale, se Wikipedia for ytterligere beskrivelse.

Kognitiv adferdsterapi, som Kognit tilbyr, er en hovedretning innen psykoterapien som er blitt svært populær og etterspurt både internasjonalt og i Norge. Det har gjennom forskning og ulike studier blitt dokumentert at kognitiv terapi har hjulpet mange til å få kontroll med problemene sine (se Butler & Beck 2000; Nathan & Gorman, 2007). Kognitiv terapi har form av både individual-, familie-, gruppe- og miljøterapi og anvendes blant annet i psykisk og somatisk helsetilbud samt arbeidsrådgivning. Dessuten er kognitiv terapi en mye brukt metode for selvhjelp der den lovfestede rettigheten til brukermedvirkning er sentral. For videre informasjon anbefales hjemmesidene til Norsk Forening for Kognitiv Terapi (www.kognitiv.no).