Om Kognit samtale- og familieveiledning

Tilknyttet Norsk Helsenett – søkeord: helserådgivning

Kognit er en nyetablert virksomhet (i 2019) som tilbyr solid kompetanse og erfaring innen psykisk helse. Virksomheten er et behandlingstilbud der klienten ikke trenger henvisning fra lege.

Psykiatrisk sykepleier med mange års klinisk erfaring. Har arbeidet ved psykosepost på DPS med pasientbehandling, barnekontakt og pårørendearbeid. Erfaring innen rusomsorg, arbeidsrettet tiltaksarbeid og psykisk helse i kommunesektoren. Har videre bakgrunn fra samtaleterapi, undervisning og veiledning innen tema psykisk helse (depresjon og angst, søvnvansker, selvtillit og selvfølelse, endringsprosesser, motivasjon/mestring og team/samarbeid). Utdannet kognitiv terapeut fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Pågående utdanning i Familieterapi.