Angst og depresjon

⦁ Angst – generell angst, sosial angst og panikkangst m/ agorafobi
⦁ Depresjon – lettere til moderat depresjon og utmattelse

Under utarbeiding…