Hjem

For assistanse i nåværende situasjon med Koronavirus tilbys konsultasjoner per Skype, telefon eller på kontor. Ta kontakt på mob. 92308777 for å avtale løsning som passer for deg.

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Når man strever med å finne løsninger i utfordrende livssituasjoner kan det oppleves som om å stå fast. Omveltende hendelser og situasjoner i livet kan medføre ulike psykiske hindringer som for eksempel angst, depresjon og søvnvansker. Påtrengende grubling og «kvernetanker» kan gjøre seg gjeldende. Dette kan ytterligere gi ubehag i form av økt psykisk smerte, tap av energi, tap av motivasjon og svekket selvfølelse.

Langtidseffekt av kognitiv terapi er dokumentert gjennom mange studier, blant annet denne studien i Førde.

Hos Kognit vil du bli møtt med engasjement og fokus på et aktivt samarbeid. Her jobbes det mot et mål om å gjenskape en meningsfull og forutsigbar situasjon for deg.

Kognit tilbyr solid kompetanse og erfaring innen individuelle samtaler, familieveiledning og kognitiv terapi: