Hjem

For assistanse i nåværende situasjon med Koronavirus tilbys konsultasjoner per Skype eller telefon. Ta kontakt på mob. 92308777 for å avtale løsning som passer for deg.
Fra 27.04. gjenåpnes kontorfasiliteter med mulighet for fysisk oppmøte. Smitteverntiltak gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra myndighetene.

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Når man strever med å finne løsninger i utfordrende livssituasjoner kan det oppleves som om å stå fast. Omveltende hendelser og situasjoner i livet kan medføre ulike psykiske hindringer som for eksempel angst, depresjon og søvnvansker. Påtrengende grubling og «kvernetanker» kan gjøre seg gjeldende. Dette kan ytterligere gi ubehag i form av økt psykisk smerte, tap av energi, tap av motivasjon og svekket selvfølelse.

Hos Kognit vil du bli møtt med engasjement og fokus på et aktivt samarbeid. Her jobbes det mot et mål om å gjenskape en meningsfull og forutsigbar situasjon for deg.

Kognit tilbyr solid kompetanse og erfaring innen individuelle samtaler, familieveiledning og kognitiv terapi: